Sip

Adapter üzərindən (SİP User)

Fərdi və korporativ müştərilərə VoİP adapter üzərindən SİP telefoniya xidməti təqdim olunur.  Adapterin parametrlərindən asılı olaraq bir adapterdə birdən 48 -ə kimi SİP nömrə verilə bilər. Eyni zamanda hər bir SİP nömrəyə birdən 30-a kimi danışıq kanalı verilə bilər.Bu həll korporativ müştərilərin daxili telefoniya şəbəkəsinin daha optimal qurulması üçün daha əlverişli hesab olunur,

Həmçinin Call Centerlərin qurulmasında geniş istifadə olunur.